Vaxning av överläpp eller haka

Vi vaxar din överläpp eller haka.

Tid: 30 min